TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228133

บ้านเวียงพิงค์ทำกิจกรรมจิตอาสา..ทำดีเพื่อชุมชน

11 สิงหาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ ได้นำเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ทำกิจกรรมจิตอาสา..ทำดีเพื่อชุมชน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับทางวัด เช่น ทำความสะอาดบริเวณรอบวัด ล้างห้องน้ำ รวมทั้งทำความสะอาดศาสนสถานต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็กเป็นคนเก่งและดีด้วยศีลธรรม คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ณ วัดสุวรรณนาวา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162