TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228140

กิจกรรมวันเกิดเด็กประจำเดือนสิงหาคม 2561

17 สิงหาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ได้จัดกิจกรรมวันเกิดให้กับเด็กในความอุปการะ ประจำเดือนสิงหาคม 2561เพื่อให้เด็กได้รู้จักการทำกิจกรรมร่วมกันและรู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยมีเด็กที่เกิดเดือนสิงหาคม จำนวน 7 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากอาสาสมัครชาวต่างประเทศ  ณ  โรงอาหาร สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162