TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228129

กิจกรรมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ นำผู้ปกครองและนักเรียน ทำกิจกรรมนันทนาการและเยี่ยมน้องๆ บ้านเวียงพิงค์

17 สิงหาคม 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้การต้อนรับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมและทำกิจกรรมนันทนาการให้กับน้องๆบ้านเวียงพิงค์ รวมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์ฯด้วย    

 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162