TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228130

บ้านเวียงพิงค์ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมครอบครัวอุปการะสัญจรครั้งที่ ๒ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

21 สิงหาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ ดำเนินกิจกรรมประชุมครอบครัวอุปการะสัญจรครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามและเยี่ยมครอบครัว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของครอบครัวอุปการะ ในพื้นที่ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162