TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228133

กิจกรรหนูน้อยเข้าครัวเดือนสิงหาคม2561

27 สิงหาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ได้จัดทำกิจกรรมหนูน้อยเข้าครัว กลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 2-4 ปี เพื่อฝึกทักษะให้เด็กได้รับรู้รสชาติของอาหาร คือ หวาน เค็ม เปรี้ยว และส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการประกอบอาหารอย่างง่ายและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเมนูวันนี้คือ ขนมปังหน้าหมู


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162