TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
228133

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎร เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์

27 สิงหาคม 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่น รุ่นที่ 4/2561 ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมบ้านเวียงพิงค์ พร้อมทั้งได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กในบ้านเวียงพิงค์


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162