TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
237760

กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการประชุมครอบครัวอุปการะสัญจร พื้นที่อ.แม่ริม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่”.

10 กันยายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการประชุมครอบครัวอุปการะสัญจร เพื่อติดตามและรับฟังปัญหา
พร้อมทั้งแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของครอบครัวอุปการะ ในพื้นที่ อ.สันทราย และ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162