TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
242627

บ้านเวียงพิงค์ เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561

18 กันยายน 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเยาวชนเเห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” โดยสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
เข้าร่วมงานวันเยาวชนฯ และเด็กในความอุปการะร่วมแสดงการเปิดงานในชุด ล้านนาไทย ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162