TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
242626

คุณปริศนา ปริวรรตวร พร้อมคณะ จาก ปตท. ที่ได้มาเยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์

22 กันยายน 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้การต้อนรับ คุณปริศนา ปริวรรตวร พร้อมคณะ จาก ปตท. ที่ได้มาเยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์พร้อมทั้ง มอบทุนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162