TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
242627

กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์เข้าร่วมโครงการรณรงค์ สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ”

24 กันยายน 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ “สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ” และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ โดยนางเพทาย เมฆี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมกับทีม ONE HOME หน่วยงาน พม.ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162