TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
242627

กิจกรรม “เวียงพิงค์ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “เรือจ้างวางพาย” 2561”

25 กันยายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “เรือจ้างวางพาย” ประจำปี 2561ณ โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รับเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์เข้าศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162