TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
242630

บ้านเวียงพิงค์ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพฟันเด็กในความอุปการะประจำปี 2561

29 กันยายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพฟันเด็กในความอุปการะ อายุ 1-18 ปี การตรวจสุขภาพฟันเด็กของบ้านเวียงพิงค์ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีๆละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาเด็กที่มีปัญหาสุขภาพฟันหรือความผิดปกติในช่องปาก เพื่อที่จะได้ทำการดูแลและรักษาในขั้นตอนต่อไป      


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162