TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
242626

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้ามาทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเลี้ยงน้องๆบ้านเวียงพิงค์

2--3 ตุลาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ได้เข้ามาทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเลี้ยงน้องๆบ้านเวียงพิงค์ พร้อมทั้งบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือน้องๆบ้านเวียงพิงค์ด้วย

 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162