TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
242628

YimYam TV (Youtube channel) ที่ได้เข้ามาเยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์

2 ตุลาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ให้การต้อนรับคณะ YimYam TV (Youtube channel) ที่ได้เข้ามาเยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์ พร้อมทั้งบริจาคเงิน และสิ่งของอุปโภค-บริโภคเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือน้องๆบ้านเวียงพิงค์ด้วย


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162