TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
237757

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ตม.5 ที่ได้มาเยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์

17 ตุลาคม 2561 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้การต้อนรับ คณะกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง รักษาราชการแทนผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิเชียร ลี้ไพโรจน์ และ พ.ต.ท.หญิง ธนพร ลูกขจร รองผู้กำกับการผู้อำนวยการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5 พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ตม.5 ที่ได้มาเยี่ยมน้องๆบ้านเวียงพิงค์พร้อมทั้งได้บริจาคเงินและสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเด็กๆบ้านเวียงพิงค์


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162