TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
242627

บ้านเวียงพิงค์ร่วมประชุมผู้ปกครองรร.บ้านศาลา

18 พฤศจิกายน 2561 บ้านเวียงพิงค์เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162