TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
253599

บ้านเวียงพิงค์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง

21 พฤศจิกายน 2561 บ้านเวียงพิงค์ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันลอยกระทง) เพื่อปลูกฝังให้เด็กในความอุปการะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมา รวมทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณียี่เป็งของชาวล้านนาด้วย

 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162