TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
248823

กิจกรรม “ทัศนศึกษาน้ำพุร้อนสันกำแพง”

12 ธันวาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ ได้นำเด็กในความอุปการะอายุ 2-6 ปี ไปทัศนศึกษา น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียนและฝึกทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162