TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
248821

กิจกรรม ฝึกวิชาชีพแก่เด็กในความอุปการะ

13 ธันวาคม 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับเด็กในความอุปการะ
อายุ 7-18 ปี เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถเรียนรู้ที่ใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ โดยหลักสูตรการฝึกวิชาชีพในครั้งนี้คือ การทำคุกกี้คอนเฟล็ก 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162