TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
248821

ครอบครัวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มารับเด็กในความอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม

13 ธันวาคม 2561 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้การต้อนรับ Mr.simone Pellegrini & Mrs. Francesca Maria Pellegrini-Falconi ครอบครัวจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มารับเด็กในความอุปการะเป็นบุตรบุญธรรม


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162