TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
248823

กิจกรรม“บ้านเวียงพิงค์นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมงานโครงการพัฒนาเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2561”

20 ธันวาคม 2561 บ้านเวียงพิงค์ ได้นำเด็กในความอุปการะเข้าร่วมงานโครงการพัฒนาการเด็ก เสริมสร้างและกำลังใจ
ผู้พิการ ประจำปี 2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162