TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
258915

กิจกรรมหนูน้อยจ่ายตลาด ประจำปี 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ โดยนางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ ได้จัดกิจกรรมหนูน้อยจ่ายตลาดให้กับเด็กในความอุปการะ อายุ 1-6 ปี เพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและฝึกทักษะกระบวนการคิดโดยการลงมือทำด้วยตนเองและเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ณ ศาลาม่วนใจ๋ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162