TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
258917

กิจกรรม “Orchidee Familles เยี่ยมบ้านเวียงพิงค์”

23 กุมภาพันธ์ 2562 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ให้การต้อนรับคณะตัวแทน
Orchidee Familles องค์กรการกุศล จากประเทศฝรั่งเศส ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาเยี่ยมบ้านเวียงพิงค์และเยี่ยมเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับทุนการศึกษา  


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162