TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
258917

กิจกรรม “เรียนเสริมในวันหยุด”


25 กุมภาพันธ์ 2562 บ้านเวียงพิงค์ได้จัดกิจกรรมเรียนเสริมพิเศษให้กับเด็กในความอุปการะ ในระดับประถมศึกษา จำนวน 9 ราย โดยมีทีมครูคลับ เชียงใหม่ ได้จัดทีมผู้สอนจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ โดยสอนทุกวันอาทิตย์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162