TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
258917

กิจกรรม “เด็กในความอุปการะทำกิจกรรม 5 ส.เวียงพิงค์สดใส”


24 กุมภาพันธ์ 2562 เด็กในความอุปการะบ้านเวียงพิงค์ ทำกิจกรรม 5 ส. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโดยรอบสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจิตสาธารณะต่อสังคม


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162