TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
258917

กิจกรรม “การประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562”

5 มีนาคม 2562 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

เพื่อเป็นการทบทวนและกำหนดแนวทางการทำงาน รูปแบบการทำงานร่วมกันและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162