TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
317147

กิจกรรม “บ้านเวียงพิงค์ร่วมทีม ONE HOME ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส

15 สิงหาคม 2562 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ร่วมทีม ONE HOME เข้าร่วมกิจกรรม พม.ห่วงใยดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณ หมู่บ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว และเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน 


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162