TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
317140

กิจกรรมวันลอยกระทง 2562

8 พฤศจิกายน 2562 นางเพทาย เมฆี ผปค.สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง(วันลอยกระทง) ให้กับเด็กในความอุปการะ เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม รวมทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีของชาวล้านนาอีกด้วย


63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162