TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
169258

การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติ ปี2561

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณื (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนตราสัญลักษณ์เดิม แลเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กอปรกับเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวนการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารวัลลัภ ชั้น 1 (หลังหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ) 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2281 9264 , 0 2281 0753

- วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0 2623 8790 -5 ต่อ 6100 , 6701

- ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th 


ไฟล์ข่าวประชาสัมพันธ์
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162