TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
290977

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักจิตวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักจิตวิทยา


ไฟล์ข่าวประชาสัมพันธ์
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162