TH | EN
นางเพทาย เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ลิ๊งที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม
237760
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล
โครงการ “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่เด็กในความอุปการะ”
63/3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ประเทศไทย
  Facebook us
E-mail : vpch@baanviengping.go.th
Tel : 0-5312-1161 , 0-5312-1163
Fax : 0-5312-1162